Personlig Udvikling med Journaling Sådan gør du

Hvad er Journaling

Begrebet “journaling” er det engelske ord for det, vi på dansk kalder ‘at føre dagbog’. Journaling referer til en praksis, hvor du regelmæssigt nedskriver tanker, følelser, oplevelser og observationer.

Dette kan omfatte at skrive om daglige begivenheder, reflektere over personlige mål eller værdier, udforske følelser eller arbejde med problemløsning.

Journaling kan fungere som et redskab til personlig udvikling, en terapeutisk øvelse eller simpelthen som en måde at dokumentere ens liv på. Det kan udføres ved at skrive i hånden i en fysisk notesbog eller ved hjælp af en elektronisk enhed som en computer eller smartphone.

Journaling – Vejen til Mental og Følelsesmæssig Trivsel og Velvære

Ud over at være en måde at dokumentere ens tanker, følelser og oplevelser på, kan journaling som nævnt også være en terapeutisk praksis, der hjælper med at forbedre ens mentale og følelsesmæssige velvære. Det giver mulighed for selvrefleksion og selvudvikling ved at hjælpe en med at forstå sine følelser, identificere mønstre i ens tanker og adfærd samt finde løsninger på udfordringer eller problemer.

Journaling kan have mange forskellige former og stilarter, afhængigt af dine præferencer og formål. Det kan være daglige refleksioner, målrettet notater om bestemte emner eller følelser, kreativ skrivning eller blot en liste over ting, du er taknemmelig for. Uanset formen kan regelmæssig journaling bidrage til at fremme selvindsigt, stressreduktion og mental sundhed.

_____

SE OGSÅ: Hvad er Emotionel Intelligens (EI) og Hvordan Udvikler du din EI?

_____

Derudover er journaling ofte brugt som et redskab inden for personlig udvikling og målorienteret planlægning. Ved at skrive ned ens mål, drømme og ambitioner samt de handlinger, der skal til for at nå dem, kan journaling hjælpe med at holde fokus, motivere og opretholde fremdrift mod ens mål. Bare ved at nedfælde dine visioner øger du markant chancen for at opnå dem i praksis.

Endelig viser forskning betydelige positive effekter af at notere hver dag, det du føler dig taknemmelig for. Når du fokusere på det du er taknemmelig for i livet, stort som småt, så er du i en positiv sindstilstand, som er god for din mentale og fysiske sundhed. Ved at fokusere på taknemmelighed flyttes fokus fra det du ikke har til det, som du har. Det bevæger dig med andre ord ud af en slags oplevet mangeltilstand, som trækker ned. Ved at fokusere på det gode i livet holder du din energi høj.

Samlet set er journaling en enkel, men kraftfuld praksis, der kan have en dybtgående indvirkning på dit liv og velbefindende, hvilket gør det til en værdifuld ressource for personlig vækst og udvikling.

Journaling – Din BEDSTE VEN

Journaling har potentialet til at blive din bedste ven og en uvurderlig ledsager på din personlige udviklingsrejse. Ved at etablere en regelmæssig praksis med at skrive tanker, følelser og oplevelser ned, kan journaling tilbyde en række fordele og muligheder; herunder mental støtte og trøst, selvudforskning, mental sundhed, selvudvikling, selvomsorg og din journal agerer dertil som en tidskapsel af noterede oplevelser og minder.

Lad journaling blive en del af din selvomsorg og kærlighed til dig selv. Det er DIN tid. Gør det til et dagligt mentalt åndehul; et sted som du altid kan søge hen og finde ro og fred. Tag gerne din notesbog med udenfor, hvis vejret tillader det. Udfold din egen stil og tilføj tegninger, symboler og andet, der let udtrykker dine følelser.

Min erfaring som rådgiver er, at det kræver en smule selvdisciplin at komme igang med det. Vær derfor parat til at ‘slukke’ for undskyldninger om tidsmangel og andet. Det er muligt forholdsvis hurtigt at opnå positive resultater med journaling og dem vil du ikke gå glip af. Det tager altid lidt tid at få etableret en ny vane. Hold fast i at få det gjort. Journaling kan kaldes en lavt hængende frugt; positiv afkast på lille investering.

_____

SE OGSÅ: Emotionel Intelligens: Nøglen til Trivsel og Effektivitet på Arbejdspladsen

_____

Journaling er en desuden en anerkendt metode til udvikling af emotionel intelligens og ikke mindst spirituel intelligens og således også bevidst livsledelse.

I sidste ende handler det måske om at du kan se for dig, hvordan det helt konkret gøres praksis og så tage beslutningen om at skrive i din journal hver dag.

Journaling som Metode til Personlig Udvikling – Sådan Fører du Dagbog

At skabe udvikling gennem journaling indebærer at anvende denne praksis på en bevidst og målrettet måde for at opnå personlig udvikling. Her er nogle konkrete trin, du kan følge:

 1. Sæt tid af til journaling: Vælg et fast tidspunkt på dagen, hvor du kan afsætte tid til at skrive i din journal. Dette kan være om morgenen som en del af din rutine, om aftenen før du går i seng, eller endda i løbet af dagen, når du har brug for en pause.
 2. Vælg et format: Beslut, om du vil skrive i hånden i en fysisk notesbog eller bruge en elektronisk enhed som en computer eller smartphone. Vælg det format, der passer bedst til dig og dine præferencer.
 3. Definér formålet: Overvej, hvad du gerne vil opnå med din journaling. Vil du arbejde med at forbedre din mentale sundhed, udforske dine følelser, sætte og forfølge personlige mål eller løse bestemte problemer? At have et klart formål vil hjælpe dig med at fokusere din skrivning og opnå de ønskede resultater.
 4. Skab en struktur: Du kan vælge at følge en bestemt skabelon eller struktur i din journaling. Dette kan omfatte at skrive ned daglige refleksioner, sætte mål og planlægge handlinger, udforske følelser eller løse problemer. En struktur kan hjælpe dig med at organisere dine tanker og holde dig på rette spor.
 5. Vær ærlig og autentisk: Når du skriver i din journal, skal du være åben og ærlig over for dig selv. Lad dine tanker og følelser strømme frit uden selvbedømmelse eller censur. At være autentisk i din skrivning vil hjælpe dig med at opnå dybere selvindsigt og forståelse.
 6. Lær af dine skriverier: Efterhånden som du fortsætter med at skrive i din journal over tid, kan du begynde at bemærke mønstre, temaer eller indsigt, der opstår. Vær opmærksom på disse og reflekter over, hvad du kan lære af dine skriverier. Dette kan hjælpe dig med at identificere områder for personlig udvikling og vækst.

Ved at følge disse trin og gøre journaling til en regelmæssig praksis kan du opnå målbare resultater og skabe positiv udvikling i dit liv.

_____

LÆS OM KURSUS/WORKSHOP i EMOTIONEL INTELLIGENS

_____

Journaling i Praksis: Et eksempel

Kirsten har besluttet at bruge journaling som en del af hendes bestræbelser på at forbedre hendes mentale sundhed og personlige udvikling. Her er, hvordan hun anvender de konkrete trin til journaling:

 1. Sæt tid af til journaling: Kirsten har besluttet at afsætte tid hver aften, lige før hun går i seng, til at skrive i sin journal. Hun finder, at dette giver hende mulighed for at reflektere over dagen og lægge tankerne fra sig, inden hun går i seng.
 2. Vælg et format: Kirsten foretrækker at skrive i hånden i en fysisk notesbog. Hun synes, at dette føles mere personligt og intimt end at skrive på en elektronisk enhed.
 3. Definér formålet: Kirsten vil gerne bruge sin journal til at arbejde med at håndtere hendes stress og angst samt til at sætte og forfølge personlige mål. Hun har defineret disse formål klart for sig selv, så hun ved, hvad hun skal fokusere sin skrivning på (foldes ud nedenfor).
 4. Skab en struktur: Kirsten har besluttet at følge en struktureret tilgang til sin journaling. Hun starter med at skrive daglige refleksioner og tanker om dagen. Herefter sætter hun mål og planlægger handlinger for den kommende dag, og til sidst reflekterer hun over eventuelle følelser eller udfordringer, hun har haft i løbet af dagen.
 5. Vær ærlig og autentisk: Når Kirsten skriver i sin journal, er hun ærlig og autentisk over for sig selv. Hun skriver frit og uden filter, hvilket giver hende mulighed for at udforske sine følelser og tanker på en dybere niveau.
 6. Lær af dine skriverier: Kirsten reflekterer regelmæssigt over sine journal-skriverier og identificerer mønstre eller temaer, der opstår. Hun bruger disse observationer til at få større selvindsigt og identificere områder for personlig vækst og udvikling.

Gennem sin journaling-praksis oplever Kirsten en positiv indvirkning på hendes mentale sundhed og personlige udvikling. Hun føler sig mere rolig, mere fokuseret og mere i stand til at håndtere udfordringer i sit liv.

_____

LÆS OGSÅ: Lær Hvordan Emotionel Intelligens gør dig til en Succesfuld Leder

_____

Måske tænker du – men hvordan arbejder Kirsten med punkt 3 – det med at definere formålet? Lad os folde trinnet om at sætte formål lidt mere ud:

Definer Formålet

Du lærer nu mere om, hvordan Kirsten definerer sine formål med journaling og omsætter disse i praksis:

Definér formålet: Kirsten starter med at identificere sine to primære formål med journaling: Hun ønsker brændende at håndtere sin stress og angst samt at blive god til at sætte og forfølge personlige mål.

 1. Håndtere stress og angst: For at håndtere sin stress og angst beslutter Kirsten sig for at bruge journaling som et redskab til at udforske og forstå sine følelser. Hun vil skrive om de situationer eller begivenheder, der udløser hendes stress og angst, samt de tanker og følelser, hun oplever i disse øjeblikke. Ved at få disse tanker ud af hendes hoved og ned på papir, håber Kirsten at få en klarere forståelse af årsagerne til hendes stress og angst samt at finde sunde måder at håndtere dem på.
 2. Sætte og forfølge personlige mål: For at sætte og forfølge sine personlige mål beslutter Kirsten sig for at bruge journaling som et redskab til at planlægge og spore hendes fremskridt. Hun vil skrive ned sine mål, både store og små, samt de handlinger, der skal til for at opnå dem. Ved at skrive regelmæssigt om hendes mål og handlinger, vil Kirsten kunne holde sig motiveret og fokuseret på hendes mål og samtidig være i stand til at fejre sine fremskridt.

Praksis: Kirsten afsætter tid til journaling hver aften før sengetid. Hun starter med at reflektere over hendes dag og identificere eventuelle stressende eller angstfremkaldende situationer, hun har oplevet. Hun skriver frit om hendes følelser og tanker i disse situationer og udforsker mulige måder at håndtere dem på.

Herefter noterer Kirsten hendes personlige mål, både kortsigtede og langsigtet. Hun opdeler dem i mindre, håndterbare målsætninger (delmål) og planlægger handlinger, der skal til for at opnå hvert mål. Hun sætter også datoer for at evaluere hendes fremskridt og justere hendes planer om nødvendigt.

Opsummerrende: Når først du har besluttet, om du vil skrive i notesbog eller elektronisk, hvad dine mål er, og hvilke emner du vil journal om – så tager journaling ikke nødvendigvis lang tid. Det kan være 3-10 minutter hver dag, hvor du prioriterer journaling og din personlige udvikling. Nogle dage mere eller mindre. For nogle bliver deres journal som sagt en uvurderlig ven, som tager imod alle tanker og følelser med åbenhed. Det er et sted for afløb og ærlighed, så det er ude af hovedet og i mindre grad ligger og rumsterer og forstyrrer dagens tanker eller nattens søvn.

Gennem regelmæssig journaling, hjælper Kirsten sig selv til at håndtere sin stress og angst samt at forfølge og opnå sine personlige mål.

Afsluttende Reflektioner om Journaling

Journaling kan være en kraftfuld praksis for personlig udvikling, da den giver os mulighed for at reflektere, udforske og forstå os selv på dybere niveauer. Gennem regelmæssig journaling kan du opnå følgende fordele og resultater:

Journaling øger din selvbevidsthed og giver dig mulighed for at forstå dine tanker, følelser og adfærd bedre. Det giver dig også mulighed for at opnå dybere indsigt i din personlighed, værdier, behov og ønsker, hvilket hjælper med at definere identitet og formål.

Desuden fungerer journaling som et værktøj til at håndtere og regulere dine følelser. Ved at udtrykke følelser på skrift kan du lindre stress, angst og andre negative følelser.

Du kan også bruge journaling til at sætte og forfølge mål samt at opdele dem i håndterbare opgaver. Dette skaber klarhed og retning i dit liv og hjælper dig med at følge dine fremskridt over tid.

Endelig kan journaling hjælpe dig med at udforske og analysere dine udfordringer og problemer på en dybere måde, hvilket gør dig bedre i stand til at finde løsninger og handle på dem effektivt. Samlet set kan journaling være en værdifuld praksis for personlig udvikling, der fører dig til større selvindsigt, trivsel og tilfredshed i livet.

God Journaling

Har du spørgsmål eller kommentarer til journaling eller erfaringer hermed, så tøv ikke med at skrive i kommentarfeltet eller ring til mig på 5059 5013. Måske har du tips til at lykkes med journaling i den personlige udvikling – så vil vi gerne lære af dine erfaringer.

Er du interesseret i rådgivning om personlig udvikling eller kurser/worksshops om Emotionel Intelligens – så ring og hør nærmere:

Mobil: 5059 5013

E-mail: vibeke@vibekebaunsgaard.com

0 Comments

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

©2024 Vibeke Vad Baunsgaard, PhD

SaveSave SaveSave

KONTAKT MIG

Jeg er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende mig en email, så vil jeg vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?