SÅDAN FÅR DU SUCCES MED TVÆRFAGLIGT SAMARBEJDE PLUS SAMARBEJDE I TEAMS OG AFDELINGER

Samarbejde i teams og på tværs af afdelinger er en forudsætning for at optimere kommunikation, videndeling og trivsel i organisationen. Det hjælper ledere og medarbejde til at bruge deres kompetencer og kreativitet med sigte på gode resultater og det fælles bedste. Da samarbejde består af relationer, så ligger nøglen til det gode samarbejde i teams, afdelinger og på tværs i at forstå, hvordan du skaber gode relationer. 

Til dagligt arbejder få helt alene, og andres syn og perspektiver er derfor en del af arbejdsdagen. Der samarbejdes om alt fra de overordnede visioner til projekter, daglig praksis, og strategiarbejde mm.

En udfordring i samarbejdet ligger i, at vi ofte ser ting forskelligt. At løfte mindset, samt have indsigt i egne og andres måder at anskue på, kræver det, som jeg kalder bevidst livsledelse, hvilket baner vejen for de gode relationer – herunder konstruktivt samarbejde.

Tværfagligt Samarbejde Øges i Takt med Bevidsthed om Logikker, Overbevisninger og Måder at se Verden på

Overbevisninger viser sig at have en enorm stor effekt på, hvorvidt tværprofessionelt samarbejde lykkes eller ej. Netop dette felt har i årevis være en del af mit eget forskningsfelt, og vi ved fra forskning og praksis en masse om, hvad virker godt og, hvad virker mindre godt.

At skabe forståelse for hinanden og det praktiske kan ændre alt. Stil derfor spørgsmål såsom: Hvordan styrer vores måder at tænke på vores daglige praksis; herunder videndeling og kommunikation? Hvordan kan ny viden bruges til at skabe fælles retning samt gode betingelser for samarbejde, kommunikation og videndeling mm.?

Min undervisning er som min forskning praksisbaseret, hvilket vl sige, at den sigter på den daglige praksis.

Skab Forståelse og Ny Praksis for det Tværfaglige Samarbejde samt Samarbejde i Teams og Afdelinger

Få en grundlæggende forståelse for, og metode til, at praktisere samarbejde med helt nye briller. Dit analytiske blik udvikles, så du lærer at afkode mennesker, situationer og de typiske barrierer for samarbejde – både i teams og på tværs af teams eller afdelinger. Med en fælles forståelse undgås benspænd og hjælper i stedet hinanden i mål med samarbejdet. Det løfter effektivitet og kvalitetet i arbejdet – samt graden af inspiration, gejst og trivsel på holdet generelt.

At blive god til at samarbejde kræver bevidst livsledelse og således selvindsigt. Du skal først kigge indad for at kunne kigge udad. Mangel på selvindsigt er et springende punkt og årsagen til, at mange har svært ved at få samarbejdet til at fungere.

Vil du højne kvaliteten af samarbejdet, så klæd holdet på til at skabe positive relationer på tværs af mennesker og professioners forskellighed. På den måde øges videndeling, kommunikation, psykologisk tryghed, kreativitet, trivsel, innovation, energi og resultater af samarbejdet. I takt hermed oplever medarbejdere samtidig større mulighed for at udleve deres evner og potentiale og bidrager til et godt arbejdsmiljø.

 

Ring på 5059 5013 til en snak om dit og jeres behov.

Book et kursus eller workshop for ledere, medarbejdere eller hele organisationen.

Det kan være en enkelt eftermiddag eller konkret arbejde med specifikke udfordringer over flere dage. Du er altid velkommen til en snak om, hvad der giver mest mening for dig og dit team.

Kort om Vibeke Vad Baunsgaard, ph.d.

Jeg er direktør på ManageMagazine – et globalt magasin om ledelse og management. Af baggrund er jeg sociolog samt ph.d. fra Copenhagen Business School i Organisationsstudier og Innovationsledelse med fokus på det tværfaglige samarbejde.

Som forsker har jeg gennem seks år været Æresforsker på University of Technology, Sydney. I dag holder jeg foredrag, workshops og kurser om især samarbejde, samarbejde på tværs, gode relationer og kommunikation og bevidst livsledelse. Dertil rådgiver jeg private, ledere, medarbejdere, executives og bestyrelser i strategi, ledelse, samarbejde på tværs, kommunikation, bevidst livsledelse, mindfulness, meditation og øget bevidsthed.

Jeg har fordybet mig i meditation, mindfulness og ‘mindful walking’ de sidste 23 år og arbejdet mere intenst med spirituel udvikling, intuition, visdom og bevidsthed de seneste 15 år.

Kurser og Workshops holdes for både ledere og medarbejdere – samlet eller hver for sig – og indholdet afstemmes herefter. De varer tidsmæssigt fra ca. 4 timer (workshop) til to uger – hvor alle får en grundig indlæring i samarbejde, og lærer hvordan det udleves i praksis.

 

HVEM BØR BOOKE?

Ledere, mellemledere og medarbejder, som ønsker insigt og praksisforståelse, der hjælper og guider til at skabe gode relationer og samarbejde i grupper og på tværs.

Det er ofte overset at kompetencer for det gode samarbejde starter med selvindsigt. Først når vi leder eget liv bevidst er det muligt at mestre og optimere gode relationer, kommunikation og det tværprofessionelle samarbejde.

HVAD ER LÆRINGSASPEKTET?

Du lærer, hvad er bevidst livsledelse og hvordan det mestres i praksis som et fundament for det gode samarbejde. Øget selvindsigt giver dig forudsætningen for at forstå andre mennesker og den givne kontekst I færdes i. Det højner desuden evnen til at se igennem egne og andres logikker og overbevisninger således, at det er muligt – med nysgerrighed og åbent sind – at finde fælles fodslag med sigte på teamets, afdelingens eller organisationens helhedsinteresse for øje. Gode relationer bevirker bedre samarbejde, kommunikation, videndeling, trivsel og således mental sundhed – for at nævne nogle få.

HVAD ER UDBYTTET FOR ORGANISATIONEN?

Tværfagligt og tværprofessionelt samarbejde

Samarbejde i teams og afdelinger

Bevidst livsledelse

Større kvalitet i kommunikation og samarbejde

Holdånd og en sund organisationskultur

Øget vidensdeling

Højere grad af effektivitet

Øget kreativitet og innovation

Øget medarbejdertrivsel og arbejdsglæde

Reduceret stress og sygefravær

Øget fastholdelse af medarbejdere grundet trivsel

Social og økonomisk vækst

Interesseret i kursus eller workshop?

  RING TIL MIG PÅ 5059 5013 TIL UFORPLIGTENDE SNAK

  Vibeke-Vad-Baunsgaard-VVB_

  ©2024 Vibeke Vad Baunsgaard, PhD

  SaveSave SaveSave

  KONTAKT MIG

  Jeg er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende mig en email, så vil jeg vende tilbage til dig hurtigst muligt.

  Sending

  Log in with your credentials

  Forgot your details?