RECHARGE: Træning i Mindfulness Meditation og Øget Bevidsthed for Ledere og Medarbejdere

Hjælp ledere og medarbejdere til indre ro, harmoni og et liv uden stress. Træning i mindfulness og øget bevidsthed skaber energi, koncentration, overskud, effektivitet og nærvær. Det smitter positivt af på relationer, virksomhedskultur og trivsel. Denne trivsel reducerer antallet af sygedage og fastholder medarbejdere.

Kald det mentaltræning, recharge eller mindfulness. Google brandede det oprindeligt som Emotionel Intelligens under navnet Search Inside Yourself og gjorde mindfulness til en kæmpe succes – lig Microsoft, LEGO, Novo Nordisk, Ørsted, Intell og mange andre. Det er godt for mennesker, og det er godt for business.

Dette forløb er ikke ‘bare’ mindfulness. Det kombinerer ugentlige mindfulnessøvelser med korte indlæringer i øget bevidsthed, så du får de positive effekter af begge. Over tid skabes nye vaner og positive måder at opleve verden på, som så smitter positivt af på relationer og arbejdskulturen.

Hvad er Mindfulness?

Mindfulness handler om at lade sindet falde til ro og være bevidst tilstede uden at analysere og dømme. Det kan være svært at finde ro i en travl hverdag med mange gøremål.

Under træning i mindfulness ændres hjernens signalstoffer, hvor stresshormoner reduceres og dopaminmængder øges. Det gør dig skarpere samt øger din hukommelse, koncentration og indlæring. Du føler dig dertil dejlig tilpas, afslappet og glad. Mange oplever mindfulness som havende en livsændrende positiv effekt.

Hvorfor Træne både Mindfulness og Øget Bevidsthed?

Ofte flyver tanker rundt og forstyrrer dit fokus og din indre harmoni. Når du lærer at lade bevidstheden guide dine tanker, fremfor at lade dine tanker guide din bevidsthed, så tager du tøjlerne til dit eget liv i hånden. Det styrker koncentrationsevne og fokus, hvorved du oplever større indre fred og glæde.

Mental sundhed er en færdighed, der kan trænes! Bevidsthed er central for mental sundhed!

— Richard Davidson, hjerneforsker

Den dybere kontakt til din indre bevidsthed; herunder medmenneskelighed (compassion), visdom og intuition – skaber tillidsfulde relationer. Det forbedrer kort sagt evnen til samarbejde og kommunikation samt skaber en sund organisationskultur.

Hvordan Trænes Mindfulness og Øget Bevidsthed i Praksis?

I mindfulness sessioner guides du til indre ro. Min stemme guider hele forløbet og ingen skal kunne noget i forvejen. Kroppen gearer så ned celle for celle. Der opstår en balance mellem krop, sind og sjæl, som typisk skaber en dyb følelse af nærvær og velvære. Nogle beskriver det som et mentalt brusebad, hvor der ryddes op i de ting, der mentalt rumsterer og stjæler energi.

“Jeg har længe kendt de gavnlige effekter af mindfulness og har forsøgt flere gange uden held at komme i gang. Min første mindfulness meditation med Vibeke var noget af en overraskelse. På ganske få minutter følte jeg mig afslappet og fik en ‘lykke-følelse’. Effekten var stor i flere dage derefter”

— Louise Andersen, Konsulent og Projektleder hos Danva

Vi sidder helt enkelt på en stol, og jeg guider fra start til slut. I denne rolige tilstand guider jeg dig til bare at være  – og øge din bevidsthed om, at give slip på forestillinger, krav og forventninger m.m, som spænder ben for den indre kontakt og glæden ved ‘bare at være’. Over tid opstår der en fornyet frihedsfølelse fra disse bånd, der hidtil har stjålet energi og fokus. Dér – i roen i ‘bare at være’ – opstår følelsen af indre fred og glæde.

Vi mødes en eller to gange om ugen – så nye positive vaner og bevidsthed opstår hånd i hånd. Jeg tager altid imod alle deltagere og svarer på spørgsmål både før og efter.  Selve sessionen tager efter ønske fra ca. 10-25 minutter.

Introducer dit Hold til Mentaltræningens Fordele ved et Kick-Off Event

Det er en god ide at holde et introducerende kick-off-event til mindfulness. Hér skabes fælles forståelse for, hvorfor og hvordan mindfulness og øget bevidsthed gør en enorm positiv forskel for hver enkelt individ og således hele gruppen. Dertil taler vi om, hvordan mindfulness, sind og bevidsthed trænes i praksis og, hvorfor det er en god ide for både fysisk og mental sundhed? Vi kigger også kort på den enorme bunke af forskning, som entydigt peger på mentaltræningen positive virkninger på arbejdspladsen. Det kan være:

 • Øget indre ro, fokus og koncentration
 • Mere omtanke og rummelighed ift. kolleger
 • Bedre evne til at lytte til hinanden
 • Tættere og mere givende sammenhold blandt kolleger
 • Større tilstedeværelse og bedre samarbejde/videndeling
 • Øget taknemmelighed og venlighed

Kick-off-mødet er inkluderet i nedenstående priser.

Priser for Mentaltræning med Vibeke Vad Baunsgaard, ph.d.

Det er dyrt at have stressede og sygemeldte medarbejdere. Det er meget dyrt, men mindre synligt, at have ufokuserede medarbejdere, der mistrives (disse udgør 47% viser et studie publiceret i Science). Alle har gode og dårlige perioder. Mindfulness meditation kan gøre de gode perioder mere permanente og løfte både ledere og medarbejderes generelle velvære, trivsel og fokus og således forebygge sygdom og stress.

Alle priser er eksklusiv moms.

Priser inkluderer et indledende kick-off-møde for ledere og/eller medarbejdere.

Hvis du ønsker et kortere forløb, så ring til mig på 5059 5013

MINDFULNESS EN GANG OM UGEN

Kvartal: 69.000 kr.

Halvårligt: 129.000 kr.

 

MINDFULNESS TO GANGE OM UGEN

Kvartal: 119.000 kr.

Halvårligt: 199.000 kr.

FOKUS & KONCENTRATION

TRIVSEL & INGEN STRESS

EFFEKTIVITET & LOYALITET

Hvad er fordelene ved at Træne Mindfulness og Øget Bevidsthed?

Evidens for mental sundhed forbundet med Mentaltræning

Koncentration og fokus, øget produktivitet, højere kvalitet i arbejdet, lavere fraværstal, større medarbejderinddragelse / engagement, øget medarbejderfastholdelse og loyalitet, reducerede sundhedsudgifter for arbejdsgivere og ansatte, bedre samarbejdsrelationer mellem medarbejdere og ledelse, forbedret evne til at have empati med kunder og kolleger, øget rummelighed, reduktion af angst, forebyggelse og reduktion af depression.

Evidens for fysisk sundhed forbundet med Mentaltræning

Reduceret blodtryk, bedre søvn, oplevelse af reduceret smerte, positiv effekt på hjertepatienter, sænker kolesterolmængder, reduceret afhængighed af alkohol og cigaretter, styrket generel sundhed, og motiverer til sundere livsvaner.

Hvorfor Vælge Vibeke Vad Baunsgaard, ph.d. til Mindfulness med dine Ledere og Medarbejdere?

Praksiserfaring, bevidsthed og egen indre ro er nøglen til at omsætte viden til praksis for andre.

25 års arbejde med mindfulness, meditation og øget bevidsthed forærer stor erfaring og således en lethed i at opnå resultater med mennesker, der ønsker at finde indre ro, balance og harmoni. En brændeknude i flammer får således hurtigt en ny brændeknude til også at stå i flammer. Derfor – uanset hvem du vælger – så vælg altid en øvet underviser til recharge.

Du er altid velkommen til at ringe til til mig på  5059 5013 til en snak om, hvorvidt recharge er noget for dig og dine kolleger.

Du kan også skrive til mig på adressen vibeke@vibekebaunsgaard.com

Forskning, Evidens og Praksis om De Positive Effekter af Mindfulness og Meditation

Til den interesserede læser har jeg samlet et udvalg af artikler, som viser effekten af mindfulnessforløb – individuelt og i grupper:

Bonde et al. (2022)(Aarhus Universitet). Impacting Employees’ and Managers’ Mental Health Skills using Workplace-Adapted Mindfulness-Based Intervention. Frontiers in Psychology, Vol. 13.

Farb, Norman A. S. et al. (2007). Attending to the Present: mindfulness meditation reveals distinct neural modes of self-reference. Social Cognitive Affect. Neuroscience, Vol. 2, No. 4: 313-322.

Janssen, Math et al. (2018): Effects of Mindfulness-Based Stress Reduction on employees’ mental health: A systematic review. PLoS ONE 13(1): e0191332. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0191332

Keng, Shian-Ling; Moria J. Smoski,& Clive J. Robins (2011). Effects of Mindfulness on Psychological Health: A Review of Empirical Studies. Clinical Psychological Review, Vol. 31, No. 6: 1041-1056.

Liu, Shengmin et al. (2020). The Influence of Individual and Team Mindfulness on Work Engagement. Frontiers in Psychology.

Mindfull Staff (2022). The Science of Mindfulness. Mindful.org – Denne artikel er en god oversigtsartikel om, hvad er mindfulness og hvordan hjælper det os som mennesker. Den præsenterer dertil forskningen bag.

Hughes, Joel W et al.  (2013). Randomized controlled trial of mindfulness-based stress reduction for prehypertension. Psychosomatic Medicine, Vol. 75, No. 8:721-728.

 

REFERENCER  – ALENE OPSUMMERING (ABSTRACT)

Fusing character strengths and mindfulness interventions: Benefits for job satisfaction and performance.

Mindfulness training improves employee well-being: A randomized controlled trial.

Mindfulness meditation for workplace wellness: An evidence map.

Nature and Mindfulness to Cope with Work-Related Stress: A Narrative Review (2022).

 

AARHUS UNIVERSITET – DANSK CENTER FOR MINDFULNESS

AU. Kan mindfulnesstræning forbedre mentale sundhedsfærdigheder på arbejdspladsen? Dansk Center for Mindfulness.

AU rapport (2022). Træning af mental sundhed med mindfulness på arbejdspladsen. Dansk Center for Mindfulness.

 

DANSKE AVISER

Johansen, Nillou Zoey (2022). En enkelt Leders Spirituelle Rejse Ændrede Deloitte: Nu Mediterer Revisorer og Konsulenter på Livet Løs. Lederne.

Skytte, Vibeke (tidligere direktør i Lederne) (2019). Fra Hokus Pokus til et Respeteret Ledelsesredskab. Berlingske.

Tholstrup, Susanne (2019). Tidligere McKinsey-konsulent satser på mental træning: ‘Folk ved jo godt den er gal’. Børsen.

Weise, Berit (2021). Klumme: Derfor er mindfulness relevant for ejerledere – og det handler ikke om røgelse eller religion. Børsen.

 

BØGER

Hanh, Thich Nhat (2008). The Miracle of Mindfulness – The Classic Guide to Meditation by the World’s most Revered Master. Rider.

Hougaard, Rasmus and Jaqueline Carter (2018). The Mind of the Leader: How to Lead Yourself, Your People, and Your Organization for Extraordinary Results. Harvard Business Review Press.

(Ikke en bog om mindfulness som sådan, men en bog om ledelse, der har fokus på mindfulness og giver bud på mindfulnessøvelser).

Hvorfor tilbyde Mindfulness?

Forskning viser, at mindfulness:

Reducerer stress, depression, angst, bekymringer, frustration og oplevet smerte.

Øger/forbedrer koncentration, effektivitet, hukommelse, velvære, selv-aktualisering, opfattelsesevne, generel sundhed og god søvn.

Giver færre sygedage og opsigelser, hvorved organisationer sparer millioner af kroner.

Redder du en enkelt medarbejder fra længerevarende sygdom og/eller opsigelse, så har du sparet penge ved at tilbyde øget mental og fysisk sundhed for ALLE.

Hvor finder jeg flere oplysninger?

Mindfulness er stadig nyt for mange og måske, har du måske lyst til at vide lidt mere om ‘Vibeke’ som person og professionel?

Her finder du flere oplysninger og informationer:

 1. LinkedIn-profil: Vibeke Vad Baunsgaard
 2. Direktør på ManageMagazine
  1. Du kan lære mere om min drivkraft i livet ved at læse vores About-side på ManageMagazine
  2. Advisory Board på ManageMagazine
  3. Teamet på ManageMagazine
 3. Ordet er Frit. Vibeke Vad Baunsgaard i Aarhus Panorama
 4. Podcast hvor Marc LeBusque interviewer Vibeke: Business is Human, not Theory or Models 

 

Hvad er udbyttet af Mindfulness?

Helt overordnet sparer organisationen mange penge, da det reducerer sygdom; især stress-relateret sygdom, angst og depression.

Når vi kombinerer mindfulness med øget bevidsthedstræning, så bevirker det en ændring i måden mennesker er sammen på. Når vi har et mere forstående blik for vores medmennesker, så bliver vi samtidig mere venlige og imødekommende. Dette bevirker at vi kommunikerer bedre, deler mere viden og ønsker oprigtigt at løfte vores kolleger og partnere.

På den måde er mindfulness og fokus på øget bevidsthed ikke bare med til at skabe mental og fysisk sundhed – det medvirker til at løfte hele organisationskulturen i positiv retning.

Interesseret i mentaltræning?

  RING TIL MIG PÅ 5059 5013 TIL SNAK OM MINDFULNESS

  Vibeke Vad Baunsgaard VVB

  ©2024 Vibeke Vad Baunsgaard, PhD

  SaveSave SaveSave

  KONTAKT MIG

  Jeg er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende mig en email, så vil jeg vende tilbage til dig hurtigst muligt.

  Sending

  Log in with your credentials

  Forgot your details?