Forskning af Vibeke Vad Baunsgaard

Forskning i ledelse og samarbejde på tværs af afdelinger, funktioner og teams i organisationer

Hvorfor vælger vi en bestemt retning eller praksis, når mange ting peger på, at en anden ville give mere mening?

Min forskning har fokus på social praksis og hvordan den styres af dominerende logikker (i min forskning omtalt som dominerende ideologier). Disse logikker bevirker, at vi vælger én bestemt praksis frem for en anden, ofte uden at tænke meget over det. Dét vi vælger har typisk rødder i vores tidligere handlinger, vaner, uddannelser, funktioner, og kompetencer. Vi kender således udfaldet af disse handlinger. De er familiære og føles risikofrie deri, at resultat ikke kommer bag på os. Vi ved dertil noget om, hvordan vi bør og kan reagere på udfaldet. Alt i alt giver implementeringen af den gamle løsning en oplevelse af kontrol, og det er rart. Som leder eller medarbejder ved vi, hvordan vi søsætter strategien, hvilket demonstrerer handlekraft. Men…

Gamle Løsninger Matcher Sjældent Nye Problemer

Problemet med gamle løsninger er, at de sjældent matcher nye problemer.

Når vi genbruger gamle løsninger får vi ofte – og i bedste fald – status quo og i værdste fald et dårligere resultat end tidligere.

Dominerende logikker (ideologier) som drivkraft handler især om professionel identitet, magtrelationer og rationalitet. Tilsammen bliver de ofte så stærke at social praksis dannes på baggrund af dem (Baunsgaard og Clegg 2012). Magtrelationer skal her forstås som både potentielt positive og repressive; dvs. potentielt både produktive og undertryggende. Magt betyder således at ‘evne eller mestre’ noget, og derfor er ledelse og management per definition magt. I daglig tale bruger vi ordet magt lidt anderledes, og mange opfatter det negativt. Den positive forståelse af magt er for eksempel at evne at kommunikere – at evne at formidle, at evne at skabe muligheder, at evne at inspirere og motivere osv.

Ved at blive opmærksomme på dominerende logikker og deres indhold, så kan vi lære at navigere i sociale relationer og danne hensigtsmæssig handling, der tjener mennesker, organisationer og derved samfundet bedst.

Teorien og metoden om dominerende logikker er publiseret i Organization Studies, som af Financial Times er rangeret et af de mest indflydelsesrige management-tidsskrifter i verden.

Mit forskningsfelt er overordnet organisationsstudier og ledelsesprocesser. Mere specifikt har jeg forsket i ledelse og barrierer for tværfunktionel samarbejde. Går vi endnu et spadestik dybere, så handler det om dominerende logikker, der styrer social praksis, hvor logikker opstår via professionel identitet, magtrelationer og rationalitet.

Den teoretiske ramme om dominerende logikker er et analytisk værktøj, der udspringer af praksisstudier. Således er det muligt med dette værktøj at diagnosticere en organisation – og udpege barrierer og potentialer for trivsel, innovation og vækst.

Bevidst Livsledelse Svarer på Spørgsmålet: Hvordan Bedriver vi Tværgående Ledelse, Samarbejde på Tværs, Tværfagligt Samarbejde osv.

Hvorom vi kan identificere problematikker med ledelse, tværgående ledelse, samarbejde på tværs og således det tværfaglige samarbejde – så mangler vi svar på – hvordan løser vi udfordringerne disse giver. Derfor har jeg de seneste år dykket ned i en dybdegående undersøgelse af, hvordan vi som mennesker kan lære os selv at kende så godt, at vi med lethed og elegance kan lede både os selv, andre og organisationer til succes. Det er en ny måde at tænke på, som jeg kalder Bevidst Livsledelse. Bevidst livsledelse hjælper os til en forståelse og indsigt, der – med opbakning fra en lang stribe af forskning – forærer os løsningerne til disse udfordringer, som i praksis kan være både svære og komplekse.

Publikationsliste for Vibeke Vad Baunsgaards Forskning

 

 

 

 

  • Baunsgaard, Vibeke Vad (2011). Dominant Ideological Modes of Rationality: Cross-Functional Integration in the Process of Product Innovation. Frederiksberg: Samfundslitteratur (PhD Series; No. 18, 2011).

 

  • Baunsgaard, V.V.,  Cleg S. ‘Managing in the Dark: The Micro-Politics of Cross-Functional Integration in SMEs Product Innovation Processes During Crisis’ (work in progress).

 

  • Baunsgaard, Vibeke Vad. Conscious Life Leadership – The Path to Personal and Professional Success(Book project in progress).

 

  • Baunsgaard, Vibeke Vad and Tyrone Pitsis: ‘Live-Affective and Cognitive-Reflective Modes of Intelligence: Influencers of Social Practice for Understanding Leadership Navigation Skills’ (work in progress ).

 

Yderligere Publikationer fra Vibeke Vad Baunsgaard

 

 

 

 

 

  • Baunsgaard, Vibeke Vad; Franziska Gunzel and Helle Neergaard. Danish Growth Houses: Report for the OECD. In: AN INTERNATIONAL BENCHMARKING ANALYSIS OF PUBLIC PROGRAMMES FOR HIGH-GROWTH FIRMS. Prepared by the OECD Local Economic and Employment Development Programme in collaboration with the Danish Business Authority. LEED: OECD. Den fulde rapport findes via PURE og overblikket gives hos OECD.

 

 

 

 

 

 

©2024 Vibeke Vad Baunsgaard, PhD

SaveSave SaveSave

KONTAKT MIG

Jeg er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende mig en email, så vil jeg vende tilbage til dig hurtigst muligt.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?