Certificeret Lederkursus i Bevidst Livsledelse for Ledere

Bliv certificeret i Bevidst Livsledelse for Ledere

Certificering i Bevidst Livsledelse for Ledere er en helhedsorienteret lederuddannelse, som styrker samspillet mellem bevidsthed, personlig udvikling og ledelse. Det er en tidssvarende uddannelse, der kombinerer undervisning i kognitiv, emotionel og eksistentiel intelligens og praksis.

Undervisningen gennemgår således emner vurderet af højeste betydning for god ledelse; herunder emotionel og eksistentiel intelligens, tværfagligt samarbejde, psykologisk tryghed, mindfulness, kommunikation samt sammenhæng mellem formål, vision & mission mv.

Uddannelsen adskiller sig fra traditionelle lederuddannelser ved at integrere 1) bevidsthed (dyb selvindsigt) i tillæg til 2) ledelse af andre (relationer) og 3) ledelse af organisationer (strukturer, strategi, kultur og kontekst). Disse udgør tilsammen grundlaget for bevidst livsledelse.

Ved en dybere forståelse af, hvordan det personlige ‘Selv’ og den professionelle lederrolle er indbyrdes forbundet, opnås en autentisk og meningsfuld ledelse, hvor beslutninger og handlinger er i harmoni med både lederens og organisationens mål og værdier.

Med base i bevidst livsledelse udvikler uddannelsen helstøbte ledere, som med dyb selvforståelse kan fremme en sund arbejdskultur, samarbejde, effektivitet og trivsel på arbejdspladsen.

Du opnår et certifikat i Bevidst Livsledelse for Ledere ved at deltage aktivt og tilfredsstillende i kursets 12 lektioner. Deltagere som dertil har taget Personlig Rådgivning (12 sessioner) tildeles et ‘Advanced Certificate’ i Bevidst Livsledelse for Ledere.

Læringsmål og Målgruppe for Certificeringskurset: Bevidst Livsledelse for Ledere

Kurset sigter på at forbedre lederens bevidste livsledelse og derved kvalificere beslutningstagning og evne til at udpege fordelagtig praksis for medarbejdere og organisation; herunder forebygge og håndtere udfordringer og konflikter Certificeret Lederkursus Bevidst Livsledelse for Ledereeffektivt via konstruktive løsninger. Lederen vil efter uddannelsen have øget strategisk social indsigt og være bedre i stand til at navigere i en social organisationskontekst og således omsætte målsætninger og formål til praksis.

Lederen vil opnå øget forståelse af sig selv, kolleger og medarbejdere og således øge evnen til at inspirere og engagere medarbejdere og skabe positiv forandring – til fordel for den enkelte, teams og organisationen som helhed.

Kurset prioriterer praksisforståelse og anvendelse, hvorfor det afvikles over ca. 5 måneder (fremfor en koncentreret uge), således den enkelte leder kan afprøve viden i praksis og kontinuerlig sparre med gruppen om udfordringer og succes fra egen organisation.

Læringsmål:

1) Samspil mellem Viden og Praksis: At opnå viden, forståelse og erkendelse om bevidsthed, lederskab og ledelsesteori, samt knytte det lærte an til den daglige praksis i egen organisation.

2) Færdigheder: At anvende relevant teori i sammenhæng med ens egen ledelsespraksis og erfaring for kritisk at analysere sig selv, relationer og eksisterende gavnlige strukturer og kontekst med det formål at påvirke dem i en positiv retning.

3) Kompetencer: At kunne kritisk evaluere, hvordan kursets teori og refleksioner forbedrer ens lederskab, og derefter definere specifikke handlinger for fremtidig personlig lederudvikling samt håndtering af udfordringer og vækstmuligheder.

 

Kursusprogram: Bevidst Livsledelse for Ledere

Programmet omfatter 12 lektioner med følgende temaer:

1) Bevidst Livsledelse for Ledere, 2) Ledelse og Selverkendelse 3) Emotionel og Spirituel Intelligens, 4) Mindfulness og Meditation, 5) Psykologisk Tryghed, 6) Samarbejde på Tværs, 7) Sammenhæng mellem Brand, Brand Agenda, Mission og Vision, 8) ‘Collaborative Advantage Partnerships’, 9) Trivsel på Arbejdspladsen, 10) Kommunikation, 11) Selvværdets Uvurderlige Værdi og 12) Fronesis/Praktisk Visdom, Strategi og Certifikat.

Se venligst følgende kursusbeskrivelse for yderligere information om kursets indhold og en uddybning af hver enkelt lektion (pdf. med mulighed for download):

2024 Forårshold_Certificeret Lederkursus i Bevidst Livsledelse for Ledere

Tilmelding: Ring eller skriv til Vibeke Vad Baunsgaard, ph.d på mobil 5059 5013 eller e-mail: vibeke@vibekebaunsgaard.com

 

UDBYTTE FOR LEDER OG ORGANISATION/VIRKSOMHED

Lederkursus: Bevist Livsledelse for Ledere

Med Bevidst Livsledelse for Ledere investerer du i en positiv fremtid for din organisation. Dette kursus skaber varige forandringer, der strækker sig langt ud over kursets varighed. I takt med at flere ledere og medarbejdere mestrer bevidst livsledelse, øges en positiv kultur, der smitter af på alle niveauer i organisationen samt fremmer trivsel og effektivitet.

Bevidst Livsledelse for Ledere

Udbytte for Lederen:

STØRRE/BEDRE/HØJERE:

Bevidsthed – ledelse af teams og organisation – forståelse af ledelsesformer – selvindsigt, kommunikation – dømmekraft – beslutningstagning – strategiske evner – nyttige ledelsesværktøjer – menneskekendskab – forståelse af egne og andres kompetencer -fokus, koncentration & effektivitet – samarbejdsevner – selvværd -positivt smittende energi -emotionel og spirituel intelligens – evne til at inspirere som leder – kreativitet – overblik – evne til at navigere sociale relationer – indre ro

Udbytte for Organisationen/virksomheden

STØRRE/BEDRE/HØJERE:

Jobtilfredshed – trivsel – jobfastholdelse – fokus og koncentration blandt medarbejdere -effektivitet – sund arbejdskultur – innovation – kreativitet -videndeling – samarbejde – visions- og missionsafklaring – employee branding – engagerede medarbejdere

MINDRE/FÆRRE

Sygdom – stressrelateret fravær – korttids- og langtidssygemeldinger – uoverensstemmelser -uløste konflikter

 

Praktisk Information om Lederkurset: Bevidst Livsledelse for Ledere

Lektioner: Kurset består af 12 lektioner a’ 3 timer.

Lektion eksempel: Opsummering og spørgsmål fra forrige lektion, dagens lektion, dialog om lektion og pensum, øvelser med sigte på praktisk anvendelse og afsluttende meditation.

Lokation: Aarhus – på de åbne hold mødes vi på skift hos hinanden eller hos Vibeke Vad Baunsgaard.

Forberedelse: Ca. én times forberedelse til hver lektion; herunder læsning, reflektion og øvelser.

Pris: 37.000 kr. + moms. Få rabat ved flere deltagere fra samme organisation.

Pris inkluderer 12 kursusgange a’ 3 timer, al kursusmateriale og bøger, løbende evaluering og certifikat.

Kursusstart:

2024: Forårsholdet starter d. 22. februar, 2024. Efterårsholdet starter d. 22. august, 2024.

2025: Forårsholdet starter d. 20. februar, 2025. Efterårsholdet starter d. 21. august, 2025.

Du har mulighed for at købe et internt kursus til din egen organisation, hvis du ønsker et lukket hold.

 

Din Underviser: Vibeke Vad Baunsgaard, ph.d.

 • Direktør og redaktør på ManageMagazine.com – et globalt magasin om ledelse og management.
 • Rådgiver, foredrags- og kursusholder via vibekebaunsgaard.com
 • Mindfulness og meditationsguide.
 • Forsker
 • Bestyrelseskvinde

Af uddannelse har jeg en doktorgrad fra Copenhagen Business School i organisationsstudier og innovationsledelse. Oprindelig er jeg  diplomuddannet fra Centennial College i Toronto, Canada og sociolog fra henholdsvis Aalborg og Københavns Universitet.

Jeg har igennem seks år været æresforsker på University of Technology, Sydney og arbejdet tæt sammen med ledende organisationsforsker Professor Stewart Clegg.

Min forskningstilgang – og således undervisning – har især tre styrkepunkter:

 • den er interdisciplinær og spænder over sociologi, management, ledelse og organisationsstudier – med fodfæste i filosofi, psykologi og neurovidenskab,
 • den er procesorienteret og anerkender cirkulær udvikling (modsat lineær),
 • endelig er den praksisorienteret. Viden har kun værdi, om den er anvendelig i praksis. Al egen forskning – også den teoretiske – udspringer af praksis og er møntet på praksis.

Min erfaring er et resultat af et liv som selvstændig virksomhedsindehaver, forsker, formidler, rådgiver, bestyrelsesmedlem mv., hvilket har bidraget til et bredt forståelsesfelt, som jeg med dette kursus i Bevidst Livsledelse for Ledere føler stor glæde ved at invitere dig med ind i.

En liste over publikationer findes på siden: Forskning.

Se anbefalinger nederst på siden.

TILMELDING:

RING ELLER SRKIV TIL VIBEKE PÅ 5059 5013 ELLER E-MAIL VIBEKE@VIBEKEBAUNSGAARD.COM

HVEM DELTAGER?

Du er leder, ejerleder, projektleder, mellemleder – eller en medarbejder, der har ambitioner om at blive leder eller ønsker at tage mere ansvar.

Du ønsker at øge din bevidsthed og derigennem evne at skabe rum til at du og dine  medarbejdere udlever jeres optimale potentiale.

Således ønsker du at forbedre din evne til at navigere i en social organisationskontekst, og skabe gode rammer for samarbejde, trivsel, videndeling, kommunikation, positiv forandring mv. og dermed skabe endnu bedre relationer og resultater på dit arbejde såvel som privat.

LÆRINGSMÅL

Kurset sigter på at forbedre lederens bevidste livsledelse og derved kvalificere beslutningstagning og evne til at udpege fordelagtig praksis for egen ledelse, medarbejdere og organisation.

Lederen lærer effektivt at forebygge og håndtere udfordringer og konflikter via konstruktive løsninger.

Kort sagt vil lederen efter uddannelsen have øget strategisk social indsigt og være bedre i stand til at navigere i en social organisationskontekst og vil således mestre at omsætte målsætninger og formål til praksis. 

HVAD ER UDBYTTET FOR ORGANISATIONEN?

STØRRE GRAD AF/BEDRE:

 • Jobtilfredshed og trivsel
 • Jobfastholdelse
 • Fokus og koncentration 
 • Effektivitet
 • Sund arbejdskultur
 • Innovation og kreativitet
 • Videndeling
 • Samarbejde
 • Employee branding
 • Engagerede medarbejdere

MINDRE/FÆRRE

 • Sygdom
 • Stressrelateret fravær
 • Korttids- og langtidssygemeldinger
 • Uoverensstemmelser
 • Uløste konflikter

Ring/skriv og hør mere

  RING PÅ 5059 5013 FOR UFORPLIGTENDE SNAK

  Vibeke-Vad-Baunsgaard-VVB_

  Vibeke’s level of reflection and the quality of her work are highly impressive. Furthermore, she is a very pleasant person who is excellent at presenting and teaching while engaging participants. I recommend her as a professor or any other position she might wish to take on.

  Tore Kristensen
  Professor - Copenhagen Business School

  Dr. Baunsgaard is bright, intelligent, and most importantly she has a playful wonder about how things work (or don’t work) and about what the future can look like. She offers a refreshingly innovative approach to not only bringing together multi and trans-disciplinary researchers and scholars, but also in developing ways in which such scholars and researchers collaborate and create mutual value and impact with the world of ‘practice’.

  Tyrone Pitsis
  Professor - Durham University

  I find Baunsgaard’s theoretical approaches very innovative and original. Her research clearly benefits from an interdisciplinary approach based on a broad knowledge in the areas of sociology, management, and organization studies in general. She makes a valuable contribution to academic life – she’s a great colleague, an excellent teacher, and a flourishing author of high-quality research.

  Stewart R. Clegg
  Distinguished Professor, University of Sydney

  Vibeke kom ind og erobrede rummet med sin dybe viden og passion for virksomhedsledelse og organisation. Vibeke, hun kopierer ikke; hun tør at finde sin egen måde, som bygger på fakta, forskning og ’networking’ med de mest visionære og indflydelsesrige mennesker i international forretning og ledelse. Vibeke bringer altid hjertet og stor integritet til bordet. Du kan være sikker på at få masser af ‘food-for-thought’ og inspiration med hjem, som du kan omsætte direkte ind i dit eget liv og din virksomhed.

  Anne Krog Iversen
  Chief DNA & Culture Officer - TimeXtender

  ©2024 Vibeke Vad Baunsgaard, PhD

  SaveSave SaveSave

  KONTAKT MIG

  Jeg er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende mig en email, så vil jeg vende tilbage til dig hurtigst muligt.

  Sending

  Log in with your credentials

  Forgot your details?