KARRIERERÅDGIVNING DER GIVER DIG ET JOB MED MENING, FORMÅL OG PASSION

SKAB ET ARBEJDSLIV DER AKTIVERER MENING, FORMÅL OG PASSION

Arbejdstiden udgør en stor del af dit liv. Din glæde og tilfredshed i livet afhænger således i høj grad af, at du er glad på jobbet.

Mit klare råd er derfor: Sørg for at skabe et godt match mellem job/karriere samt dig som person. Det er ikke svært at skabe positive ændringer i dit arbejdsliv. Desværre har vi ikke tradition for at undervise i at skabe det gode match mellem job og person. Jo før du finder dit specifikke match, jo bedre.

Jeg guider dig til at identificere det liv, det job og den karrierevej, der matcher dig bedst. På den måde fremtidssikrer du både din personlige og professionelle succes.

At gå Passionsvejen fra A til B

Når der tales om fremtiden, taler vi ofte om at gå fra A til B.PASSIONSVEJEN Vibeke Vad Baunsgaard

A er dér hvor du er nu – og B er der, hvor du gerne vil hen. Ofte glemmes A – og B får al fokus i tale om målsætninger og drømme.

Men hvordan vil du skabe et godt match mellem A og B – hvis du ikke kender A og måske endda heller ikke B? Det er naturligvis umuligt, og derfor giver rejsen fra A til B ikke mening for mange mennesker.

Hvis du ikke kender dine målsætninger og drømme, hvordan kan du så sigte efter dem?

Når du derimod udvikler selvindsigt koblet med kendskab til målsætninger, så kan du læne dig ind i din egen inspiration, formål og mening og gå passionsvejen. Alt føles nu lettere, mere meningsfuldt og energiladet. Værdifulde resultater opstår hurtigere, da du skyder en hurtigere fart med færre kræfter. Du får nu mulighed for at udleve dit autentiske selv og potentiale.

Land Jobbet og Karrieren der er Interessant for Dig

At navigere bevidst i livet kalder jeg bevidst livsledelse. Bevidst livsledelse fordrer, at vi kender os selv i dybden. Når du vil skabe en succesfuld jobsituation er kendskab til eksempelvis dine kerneværdier helt centralt. Kerneværdier er dine ledestjerner i livet og viser dig retningen, som det giver mest mening for dig at gå.

I rådgivningen bliver du bevidst om, hvad er dine kerneværdier, aktivitetsværdier, din inspiration, formål, identitet, passion – hvad vækker din indre oplevelse af meningsfuldhed og starter din indre motor. Du vil opleve en betydelig positiv ændring og glæde, når du inkorporerer disse ting, som er unikke for dig,  i dit job.

I Japan bruges ordet IKIGAI – om meningen med at eksistere – et ord som kombinerer betydningen af at føle sig i live og leve meningsfuldt med formål og værdi. Denne ‘mening med at eksistere’ findes ved at kombinere 1) det du er god til 2) det du brænder for, 3) det verden har brug for og 4) det du kan tjene penge på.

Når du jf. nedenstående figur lever i sweet spottet i midten, IKIGAI, så føler du dig i live og glædes ved at kombinere indtjening med passion, kompetencer og behov. Det er ikke en teori, men en helt konkret metode til at omsætte viden til virkelighed.

IKIGAI

From World Economic Forum

 

I rådgivningen får vi styr på fundamentet og taler så om de øvrige konkrete parametre, der skaber et godt jobmatch for dig; herunder størrelse af arbejdsplads, afstand til job, arbejdsvilkår, forventede arbejdstimer, arbejdskultur og så videre.

Få Hjælp og Sparring til Nyt Job eller livet som Selvstændig

Når du ændrer karriere, sætter du dig selv i spil. Det kan opleves en anelse utrygt, og derfor er det en fordel at blive skarp på dine kompetencer og præferencer.

Vi sparrer om, hvordan du bedst får meningsfuld retning i dit arbejdsliv, kender dine faglige, personlige og sociale kompetencer, hvordan du målretter jobansøgning og CV, opsøger relevant netværk, aktiverer jobsøgning og netværk på LinkedIn og gør din LinkedIn-profil attraktiv. Jeg forbereder dig til jobsamtaler, interview og kaffemøder, og vi kigger på dine netværksmuligheder. Vi gør det der giver mest mening for din unikke situation.

Jeg havde ikke forventet, at din rådgivning ville være så konkret, og at vi gjorde tingene sammen på den måde. Du har guidet mig fast, og altid med sigte på mit bedste jobmatch. Jeg kunne simpelthen ikke være mere glad.

– Inge Lise (i nyt job efter to måneder)

Hvordan Foregår Personlig Rådgivning i Praksis?

Vi mødes personligt, online eller taler pr. telefon – måske bruger vi en kombination af disse muligheder.

Skriv eller ring for at booke en tid eller for at høre, om personlig karriererådgivning er det rette for dig. Det er uforpligtende og gratis.

Mobil: 5059 5013 / email: vibeke@vibekebaunsgaard.com

Hvad Koster Job- og Karriererådgivning?

Erfaringen viser, at disse forløb leder til et fordelagtigt job- eller karriereskifte deri, skiftet baseres på et grundigt kendskab til dig som person. Planlægningen følger denne viden ift. at finde et godt jobmatch til dig – vi matcher A med B – jf. ovenstående figur PASSIONSVEJEN. At få styr på din fordelagtige vej i arbejdslivet er en investering, der vil gavne dig økonomisk, socialt og eksistentielt resten af livet.

Du er altid velkommen til at ringe på 5059 5013 – den første samtale er altid gratis. 

Du kan vælge mellem følgende to forløb eller rådgivning efter almindelige takster:

 1: Karriereskifte: Fra Inspiration til Konkret Handling.  

Forløbet fordeles over tre intensive halve dage af 3 x 4 timer til 17.999 kr.

Vi arbejder intensivt henover tre halve dage, hvor vi belyser dine ønsker, værdier, formål, passion, retning og målsætninger samt lægger en helt konkret plan for din videre færd og succes. Emner er blandt andet:

 • Nyt kendskab til dig selv. Vi skal kende dig for at vide, hvad er et godt match
 • Værdiafklaring både ift. kerneværdier og aktivitetsværdier. Disse sætter retningen for, hvilken retning du vil opleve som værdi- og meningsfuld
 • Du bliver bevidst om dit formål
 • Du skaber konkrete målsætninger, der er afstemt dig som person, dine værdier og dine præferencer
 • Du guides til at lægge en konkret plan for, hvordan du udlever din fordelagtige sti i praksis
 • Din vej kan være en anden vej indenfor din nuværende arbejdsplads, en helt ny karrierevej, en filantropisk sti eller du går med en drøm om at være selvstændig
 • Vi udpeger konkrete samarbejdspartnere/ virksomheder/organisationer, som potentielt vil kunne indfri dine karrieremæssige ønsker
 • Du lærer om værdien af netværk og hvordan du etablerer et fordelagtigt netværk
 • Du guides i din research af mulige organisationer og kontaktpersoner, hvorefter der tages kontakt
 • Vi estimerer barrierer og fremmende faktorer
 • Vi taler om, hvordan du laver en interessant ansøgning og udformer ‘det gode CV’
 • Sociale medier ift. jobsøgning optimeres; herunder LinkedIn

 

 2: Min nye Karrierevej: Varig inspiration og konkret handling til Jobskifte.

Forløbet indeholder 13 rådgivningssessioner a halvanden time (21,5 timer) til 32.397 kr.

Igennem dette forløb er der til til at at både at kortlægge dine ønsker, værdier, formål, passion, retning og målsætninger – lægge en konkret plan og omsætte denne i praksis over tid, således at vi hele tiden følger op på dine konkrete aktiviteter og sikrer dig et godt jobmatch. Emner inkluderer:

 • Nyt kendskab til dig selv. Vi skal kende dig for at vide, hvad er et godt match
 • Værdiafklaring både ift. kerneværdier og aktivitetsværdier. Disse sætter retningen for, hvilken retning du vil opleve som værdi- og meningsfuld
 • Du bliver bevidst om dit formål
 • Du skaber konkrete målsætninger, der er afstemt dig som person, dine værdier og dine præferencer
 • Du guides til at lægge en konkret plan for, hvordan du udlever din fordelagtige sti i praksis
 • Din vej kan være en anden vej indenfor din nuværende arbejdsplads, en helt ny karrierevej, en filantropisk sti eller du går med en drøm om at være selvstændig
 • Vi udpeger konkrete samarbejdspartnere/virksomheder/organisationer, som potentielt vil kunne indfri dine karrieremæssige ønsker
 • Du lærer om værdien af netværk og hvordan du etablerer et fordelagtigt netværk
 • Du guides i din research af mulige virksomheder og kontaktpersoner, hvorefter der tages kontakt
 • Du hjælpes til at skrive en effektiv ansøgning, der skaber interesse hos arbejdsgiveren. Ønsker du at blive selvstændig guides du til opstart af egen virksomhed
 • Du guides til ‘det gode CV’
 • Vi forbereder dig grundigt til samtaler, så du føler dig tryg og velforberedt
 • Vi estimerer barrierer og fremmende faktorer
 • Sociale medier ift. jobsøgning optimeres; herunder LinkedIn og andre medier, som er skueplads for din fremtidige arbejdsgiver

 

 

Bemærk, alle sessioner varer i 1,5 time og angivede priser er for momsregistrerede ekskl. moms og for private inkl. moms.

 

5 rådgivninger a’ 90 minutter (7,5 time) 19.997 kr. – timepris 2.666 kr.

13 rådgivninger (21,5 timer) 43.997 kr. – timepris 2.046 kr.

26 rådgivninger (39 timer) 71.997 kr. – timepris 1.846 kr.

52 rådgivninger (78 timer) 129.597 kr. – timepris 1.661 kr.

 

Ring til mig til en snak om dine ønsker, udfordringer og muligheder – det er helt uforpligtende.

Ring på 5059 5013 eller skriv til vibeke@vibekebaunsgaard.com

I starten var jeg nok lidt skeptisk i forhold til livsledelse og ærlig talt også det med at få rådgivning. Det er jeg ikke længere. Jeg har lært at være mere tilstede i nuet og er blevet mere bevidst om, hvordan jeg oplever mig selv, hvordan jeg opleves af andre og hvordan jeg oplever dem. Efter en perspektivændring – om man vil – dømmer jeg ikke andre mennesker særlig let, og jeg føler mig ikke dømt af andre. Vibeke har nemlig lært mig, hvordan værdsættelsen af sig selv skal komme indefra og ikke udefra. Det gør en verden af forskel, og jeg føler mig mere fri og glad. Tak Vibeke

K.M
- Sygeplejerske, Aarhus Universitetshospital

Vibeke Vad Baunsgaard er et af de mest intelligente mennesker, jeg nogensinde har kendt. Vibeke ser tingene fra vinkler, som de fleste andre er blinde for. Hendes høje energiniveau og behagelige personlighed gør hende desuden til en person, du gerne vil være omkring. Vibeke er et autentisk og loyalt menneske, der ser personen foran sig uden skelen til hverken status eller position. Rådgivningssamtalerne med Vibeke har bogstaveligt talt ændret mit liv til det bedre. Kort sagt har vores sessioner ændret mit tankesæt og måden at se verden på. Det har givet mig et mere meningsfuldt liv med større gejst i hverdagen, til gavn og glæde for både mig selv og min familie

Professor
Aalborg Universitet

Jeg kender mange som tilbyder rådgivning og har været på mange kurser og private forløb. Du tager det bare lige et spadestik dybere

Anne
- Executive, IT-virksomhed

Jeg vidste godt, at du er god, men jeg havde ikke regnet med, at du ville komme så dybt ned under overfladen. Jeg er virkelig imponeret

Hanne
- Chefkonsulent, Det Offentlige

HVEM BØR HAVE EN PERSONLIG RÅDGIVER?

Svaret er simpelt: Det bør vi alle og jeg søger selv hjælp de steder, hvor det er tydeligt at andre har kompetencer, der rækker længere end mine egne.

Vi kan ikke være gode til alt. Du arbejder sikkert med noget andet, men jeg har i årevis forsket i, og arbejdet med, samarbejde, bevidst livsledelse og personlig udvikling.

Mange års erfaring gør det let for mig at skabe resultater for dig.

I sportens verden er det uhørt ikke at have coaches og rådgivere. Heldigvis bliver det mere og mere almindeligt også uden for sportens verden. Rådgivning gør det muligt at kaste nyt lys på det eksisterende og åbne op for nye muligheder. Vi kan altid tingene lidt bedre og lidt bedre endnu. Det er ikke nødvendigvis svært – det kræver bare den nødvendige viden.

HVOR FINDER JEG FLERE OPLYSNINGER

Måske vil du gerne orientere dig lidt mere om ‘Vibeke’ som person og professionel?

Her er et par links, hvor du kan finde flere oplysninger og informationer:

 1. LinkedIn-profil: Vibeke Vad Baunsgaard
 2. Direktør på ManageMagazine
  1. Du kan lære mere om min drivkraft i livet ved at læse vores About-side på ManageMagazine
  2. Advisory Board på ManageMagazine
  3. Teamet på ManageMagazine
 3. Ordet er Frit. Vibeke Vad Baunsgaard i Aarhus Panorama

 

Hvad er udbyttet for dig?

 • Ærlig og tryg dialog med fokus på dit absolut bedste
 • Indre harmoni
 • Mere af det du ønsker dig, mindre af det du ikke ønsker
 • Mere retning, mening og glæde i livet
 • Identifikation af formål, målsætninger og visioner
 • Konkret planlægning af indfrielse af målsætninger og formål
 • Kendskab til kerneværdier og aktivitetsværdier
 • Inspiration og motivation til at gå i kast med målsætninger
 • Udvidelse af netværk
 • Identifikation of fordelagtige arbejdspladser
 • Råd om selve jobansøgninger og CV
 • Forberedelse til jobsamtaler
 • Gør LinkedIn-profilen skarp
 • Rådgivning til at blive selvstændig
 • Bevidst livsledelse og mestring af eget liv
 • Trivsel og reduktion af stress

Interesseret i personlig rådgivning?

  RING TIL MIG PÅ 5059 5013 TIL EN UFORPLIGTENDE SNAK

  Vibeke-Vad-Baunsgaard-VVB_

  ©2024 Vibeke Vad Baunsgaard, PhD

  SaveSave SaveSave

  KONTAKT MIG

  Jeg er ikke tilgængelig lige nu. Men du kan sende mig en email, så vil jeg vende tilbage til dig hurtigst muligt.

  Sending

  Log in with your credentials

  Forgot your details?